Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
friss hírek, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

                                     Az alázatos királylány
                                   Árpádházi Szent Margit


Édesapja IV. Béla király volt, aki születendő hetedik gyermekét, Margitot felajánlotta Istennek. Margit a tatárjárás idején fogant és 1242. január 27-én Dalmáciában, Klissza várában látta meg a napvilágot. Ide menekült a királyi család a pusztító Batu kán és serege elől. Isten meghallgatta IV. Bélát: Batu kán hazatért utódlási kérdések miatt, Margit szívébe pedig mélyen elültette a szeretet parancsát kegyelmek által. IV. Béla tartva ígéretét, hároméves korában a veszprémi domonkos nővérekre bízta Margitot.
Ebben az időben a domonkosok rendje még csak néhány évtizedes múltra tekintett vissza, így telve volt a kezdeti tettvággyal, hitbeli buzgóssággal. A domonkos nővérek kolostoraiban Isten belső szeretetére, megismerésére, a misztikus jámborságra törekedtek. A Megváltó és Szűz Mária megalkuvás nélküli szeretete, a vezeklés, a betegek gondozása, ápolása, a szeretet önfeláldozó tetteinek gyakorlása jellemezte a rendet. Margit is ebben a szellemben nevelkedett.
A tatárjárás után az ország újjáépítése során Istennek hálából és lánya számára emelt IV. Béla kolostort a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a Margit-szigeten. Az alapítólevélben így rendelkezik: „midőn a tatárdúlás után, amely bűnhődésül bűneinkért zúdult ránk, keményen hozzáfogtunk az országújításhoz... az a gondolatunk támadt, hogy ...a Duna szigetén, kolostori életre alkalmas helyen, Isten anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának tiszteletére templomot, és körülötte monostort alapítunk, amelyben a szerzetesi regulák követelményei szerint jámbor szüzeknek kell a királyok Királyát és a Szűznek Fiát szolgálniok. S hogy Isten előtt ismert jámborságunk, amely nem maradhat rejtekben; másoknak is példa legyen, leányunkat, Margit asszonyt, akit gyermekeim közül annál gyöngédebb szeretettel ölelünk át, minél biztosabban látjuk benne a jámbor, Isten előtt kedves életnek előjeleit, elhelyezzük őt ebben a kolostorban, hogy élte fogytáig szolgáljon Istennek és a dicsőséges Szűznek...” A kolostor romjai mai napig láthatók.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA