Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

P. Henri Boulad SJ:

A keresztény Isten misztériuma és az iszlám


  Hans Krüg „Kereszténység és a világ vallásai” című könyvében több oldalon keresztül taglalja azt, hogy az iszlám tulajdonképpen a zsidó-keresztény kereszténység túlélése. Ez a bevezető segít megérteni azt, hogy az iszlám miért veti el a kereszténység e három alapvető dogmáját. Nézzük az elsőt: a Szentháromságot. A Szentháromság egy Isten három személyben, amit az iszlám visszautasít. Az iszlám szó szerint egyistenhívő: az Isten egy és egyedül van és egy személyű. „La ila il Allah” azt jelenti, hogy csak Isten Isten. Egy 18. századi filozófus ezt az Istent a világ örök agglegényének nevezte. Egy nap együtt voltam Alexandriában a Szent Márk iskola tanáraival, akik közül többen muzulmánok. A Szentháromságról beszéltem nekik. Az egyik tanár megkérdezte tőlem, egyetértek-e azzal, hogy egy az Isten. Azt válaszoltam, hogy igen, az Isten egy, de nincsen egyedül. Hát az meg hogy lehet – csodálkozott a tanár – Az egy az egyetlen – és nem értette.
   Ebben benne rejlik egy kicsit a kereszténység és az iszlám vitája. Mindkettő elismeri, hogy egy az Isten, de az egységről alkotott elképzelésük eltérő: az iszlámban ez magányosságot jelent, a kereszténységben közösséget. Tudjuk, hogy az iszlám elveti a Szentháromságot, mert félreérti. Az iszlámban a Szentháromság: Isten, Mária és Jézus. Ezt teljesen meg lehet magyarázni, mert amikor azt mondjuk, hogy Mária Isten anyja, akkor ez fenntartja a félreértést, hiszen Isten eljegyezte Máriát, hogy létrehozza Jézust. A mi teológiai okoskodásunk meghaladja az értelmüket, egyébként a keresztények értelmét is meghaladja. Az iszlámban a Fiú létrejöttét Márián keresztül képzelik el. Tehát, amit mi Jézus test szerinti létrejöttének hívunk, számukra az a mód, ahogyanIsten létrehozta a Fiút. Nincsen különbségtétel. A Korán világosan kimondja, hogy az Isten nem nemz és nem nemzett. Tehát pontosítani kellene mind a muzulmánok mind a keresztények számára, hogy mit jelent a Szentháromság. Mert félreértés van, vagy inkább homály a Szentháromság dogmája körül, ami rejtély mind a keresztények, mind a muzulmánok többsége számára. Az egyik könyvemben van egy fejezet erről, ahol megpróbálok összefüggést találni a Szentháromság misztériumai között, és egy nap egy német férfi, aki a rádióban hallotta ezt, azt mondta, hogy életében először értette meg, hogy mit jelenthet a Szentháromság. Ezt a témát egy kis arab nyelvű könyvben is taglalom, amely a „Szentháromság logikája” címet viseli. Ez a könyv nagy hatást tett a déli keresztényekre és muzulmánokra is, akik feltették az internetre is.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA