Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

Henri Boulad SJ: Gondolatok a holnap egyházáról


„A sok hívő mind
egy szív, egy lélek volt”
(ApCsel 4, 32)

A jövő egyházáról olyan új helyzetben kell gondolkodnunk, amit nem a középkorból örököltünk. Bár a középkori egyházforma szinte változatlanul maradt fenn napjainkig. Ezúttal szeretnék rámutatni a mai egyház néhány olyan vonására, melyekben megfigyelhetjük, mennyire ellentetében állnak azzal a társadalmi valósággal, amit napjainkban élünk.
Elsőnek azt említem, hogy a középkori társadalom mezőgazdasági jellegű volt, a falut jelentette. Nézzük csak ezeket a képeket: ott áll a templom a középen, és ahogy a tyúk gyűjti össze a csibéit, ott van a nép a templom körül. A templom a falu közepe. A plébániának emberi méretei vannak, és a plébános ismeri nyáját. Tudja hívei nevét, ismeri a családok életét.
A hitélet öröklődik, a hit apáról fiúra száll, a hitet továbbadják, és az természetesen növekszik. Senki nem kérdőjelezi meg azt, mert a vallás a kultúra része, egy összefüggő autonóm rendszer szerves összetevője. A morális és etikai kérdések a társadalomban teljesen megkérdőjelezhetetlenek. Ha sokan élnek erkölcstelenül, azt a társadalom egyöntetűen elítéli. Az erkölcsi értékek maguktól értetődőek, és a társadalom ezekhez igazodva olyan keretet teremt az egyén számára, amelybe az egyén kapaszkodni tud, és amelynek segítségével kiépíheti magának a megfelelő értékrendet.
A család pedig szilárdan, erősen és megkérdőjelezés nélkül áll a „pater familias” hatalma és irányítása alatt. A középkori társadalom integrált társadalom. Ilyesmi még ma is létezik Egyiptomban. A Nobel díjas egyiptomi író, Naguib Mafuz, trilógiát írt az egyiptomi családról Ebben elmondja, hogy ezekben a családokban csodálatosan megfigyelhető, hogy a „pater familias” mennyivel nagyobb hatalommal bír, mint akár a római pápa a mai világ társadalmában. Teljhatalommal uralkodik a családja felett, és hatalmát senki és semmi nem kérdőjelezi meg.
A középkori egyetemen a tudományok piramist képeznek, melynek csúcsán a teológia áll. A teológia tartja össze az egész épületet. Kevés kivételtől eltekintve, csak az elitnek van alkalma a képzésre, a tanulásra. A pap azon kevesek közé tartozik, akik képzettek, és ezért tiszteletnek örvend, és mindenben döntő szava lehet. Ha valakinek valamilyen problémája akad, csak két három ember van a faluban, akikkel konzultálni tud, az orvos, a pap, és talán a bíró. A pap megbecsült személyiség, elismerést és hatalmat tudhat magáénak.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA