Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

                               KARÁCSONY ÖRÖMÜZENETE

Az utcán ahogyan sietsz sok feladatodra, avagy céltalanul bolyongsz, mert egy csalódás nagyon összetörte szívedet, s meglátsz egy templomot, lelkedben felsóhajtasz: De jó lenne bemenni, és Isten elé borulni, ha csak egy imádságra is!
Mindenki számoltat, felelősségre von. Események nem sikerültek életednek útján. Sok a terhed, elcsüggedsz. Szeretnéd kisírni magad. Szeretnél kilépni az élet színpadi szerepéből lelked igazi őszinteségére, ahol nem kell szégyenkezned, hanem szabadon kisírhatod magadat egészen addig, amíg szíved elcsendesül és Valaki szeretettel szól hozzád. Halljad Karácsony ünnepén az Úr Jézus Krisztus szavát! Így szól:
"AZ ÚR LELKE VAN RAJTAM, AZÉRT KENT FEL ENGEM, HOGY ÖRÖMHÍRT VIGYEK A SZEGÉNYEKNEK. ELKÜLDÖTT, HOGY HIRDESSEM A FOGLYOKNAK A SZABADULÁST, A VAKOKNAK A LÁTÁST, HOGY SZABADON BOCSÁSSAM AZ ELNYOMOTTAKAT, ÉS HIRDESSEM AZ ÚR KEGYELMÉNEK ESZTENDEJÉT." (Iz 61,1-2)
Karácsony Szülöttje magával hozta a Mennyet! Árad Belőle Isten szeretete! Egész szíve, arcának tündöklése ontja Reád vigasztalásának boldog örömét: Isten szeret! Szegénységedben Isten gazdag bűnbocsánatát nyújtja. Kinyitja előtted a Mennynek gazdagságát. Jelenlétében gyógyulást nyersz, szíved sebei gyógyulnak. Emberek zsarnokságából, magad rabságából, bűneid bilincseiből kijöhetsz, mert Ő hirdeti szabadító szavát.
Az időszámítás Krisztus Urunk születésével kezdődik. Ahogyan Jézus Krisztus a szívedben szabadítását meghirdeti, kezdődik a te számodra is az Úr kedves esztendeje! Az igazi életed elérkezett. Együtt Megváltó Uraddal! Minden lelki magadrahagyottságodnak vége, bíztató, bátorító szeretetének szava hangzik szívedben: Szabadítást hozott Karácsonynak szent Ura! Nyisd ki szíved ajtaját Jézus Krisztus előtt, Aki nem magatehetetlen kisgyermekként, hanem hatalmas Szabadítóként akar életedbe jönni. Bűneid bocsánatát, megkötözöttségeidből való szabadulást, igazi, teljes életet ajándékoz Számodra, mert szeret Téged! Olvasd a Bibliát, keressed azok társaságát, akik már megtapasztalták, hogy igaz az Ő kijelentése: "Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Jn 14,6)

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA