Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

                                        Az első vértanú
                                  Szent István diákonus


István görög nyelvű zsidó családból származik. Fiatalon találkozott Jézussal és tanítványa lett. Hűen követte a Megváltót és tanítását. Példamutató, elismert tagja volt az őskeresztény közösségnek.
A kereszténység terjedésének velejárója volt, hogy pogány, nem zsidó népek is Jézus-hívők lettek. A hellén kultúrához földrajzi közelsége miatt hamar eljutott az igaz hit. A legelső egyházon belüli megoldandó problémák egyike volt a görög nyelvű és a jeruzsálemi keresztény közösségek között támadt alamizsnaosztás vita. A görög nyelvű hívek úgy érezték, hogy az ő özvegyeiket elhanyagolják, a jeruzsálemi hívek a saját híveiket előnyben részesítik az özvegyeknek szánt alamizsna szétosztásakor. Az apostolok a probléma megoldására megbíztak hét hellén férfit, hogy hazájukban az asztalt szolgálják, imádsággal és igehirdetéssel. Ezen hét diákónus egyike volt István.
István lelkiismeretesen, nagy buzgósággal végezte feladatát, Isten elhalmozta kegyelemmel és csodákat, jeleket tett a nép körében. Bölcsességben felülmúlta a másik hat diákonust, ő hirdette a legnagyobb erővel és hittel Isten igéjét. Hite erős volt és megingathatatlan.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA