Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

A Szent Mihály ima története


Szeptember 29-én ünnepli az Egyház Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalt. Szent Mihályt a mennybéli hadak vezérének és győztes harcosának nevezi a liturgia; Gábor mint legfelsőbb követ égi titkokat tár fel; Rafaelt a testi bajoktól való védelmezésre hivatott. Az angyalok a Katolikus Egyház tanítása szerint szellemi lények, akik akarattal és értelemmel bírnak. Nincs testük, ugyanakkor személyes lények és halhatatlanok. A főangyal megjelölés az angyalok különleges csoportjára utal – Isten fontos üzenetének hírvivői.
Szent Mihály arkangyal a 7 főangyal egyike. Nevének jelentése: "Ki olyan, mint az Isten?” (héberül: "mi ká él").
Krisztus és a Sátán között folyó örökös harc megtestesítője. Akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. Az ószövetségi választott nép védőangyala. János apostol a Jelenések könyvében ír róla (Jel 12,7). Az Ószövetségben Dániel könyvében szerepel (Dán 12,1).

XIII. Leó pápa (1878-1903) egy szentmiséjét befejezve a térdhajtás után kivonulni készült, amikor látomása volt: gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: "El tudom pusztítani Egyházadat!" Jóságos hang válaszolt. A pápa érezte, hogy az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a XX. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye. Amikor a pápa az önkívületből magához tért, egy szó nélkül a szobájába sietett, leült asztalához és papírra vetette azokat az imákat, amelyek elmondását minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike a Szent Mihály ima. 
A sátán elszántságának komolyságát mindannyian megismerhettük a kommunista és  liberális ihletésű XX. századi egyház- és vallásüldözések képében. Mi, keresztények azonban tudjuk: "ahol sok a bűn, ott túlárad a kegyelem" (Róm 5,20). Tapasztalhattuk, hogy soha nem volt még annyi vértanúja az Egyháznak, mint a XX. században.
Érdekes, hogy a gonosz még az Egyházon belül is képes volt "ügyködni"; azt is elérte, hogy a sátánűző ima misék végi elmondását a II. vatikáni zsinat eltörölje.
De mi nem hagyjuk magunkat, hiszen Lajos atya kezdeményezésére templomunkban minden mise után elkergetjük a sátánt:

Szent Mihály főangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által!

Amen.

Lacz Szabolcs

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA