Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

Urunk bemutatása: Gyertyaszentelő Boldogasszony


Az ünnep eredetét a mise evangéliumában halljuk. Eteria zarándoknő Útinaplójában (390) a jeruzsálemi egyház helyi ünnepének nevezi Vízkereszt negyvenedik napját. A keleti liturgia Hypapante-nek, a Találkozás ünnepének nevezi Simeon énekére utalva (Fény a népek világosságára). Alexandriai Szent Cirill (+444) egyik homíliájában írja: "Égő lámpásokkal ünnepeljük a nap misztériumát." Ezért világító eszközökkel vonultak. A keleti egyházak példájára valószínűleg a szíriai származású Sergius pápa (687-701) vezette be az ünnepet Rómában is, és február 2-ára helyezte (a karácsony ünneplése miatt).A Geláziusz-féle Szakramentárium Mária megtisztulását helyezi előtérbe, és ezt tartotta meg az 1570-ben V. Pius pápa által kiadott Római Misekönyv is, amely 1970-ig volt érvényben. XXIII. János pápa a kiadott liturgikus Kódexében Urunk bemutatásáról beszél, ami a VI.Pál-féle Római Misekönyvbe így került be.

Az ünnepi szentmise keretében gyertyát áld meg az Egyház és az égő gyertyákkal tartott körmenet utal a régi körmenetekre, amelyeket mindig "fényekkel" tették még ünnepélyesebbé. A mai ünnepen különösen jelentős, hogy Urunk a nemzetek világossága. A megáldott gyertyákat otthonainkba visszük, és a haldoklók mellett, vagy ha a pap a szentségekkel otthonunkba érkezik, az előkészített kereszt mellé meggyújtva elhelyezzük.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA