Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

GYÁSZJELENTÉS


A SZENT DOMONKOS REND MAGYAR TARTOMÁNYA, A BUDAPESTI SZENT KERESZT PLÉBÁNIA, A TÖRTÉNELMI SZENT LÁZÁR KATONAI ÉS ISPOTÁLYOS LOVAGREND ÉS A GYÁSZOLÓ ROKONSÁG
FÁJDALOMMAL, DE A FELTÁMADÁSBA VETETT HITTEL TUDATJÁK, HOGY


P. BEDE ISTVÁN KÁLMÁN O. P.


életének 80., szerzetesi fogadalmának 63., papságának 52. évében, 2011. március 16-án, türelemmel viselt szenvedés után, a Betegek Kenetével megerősítve, a székesfehérvári kórházban elhunyt.
Hamvait 2011. április elsején, pénteken 11 órakor Budapesten, a Szent Kereszt plébániatemplomban (Budapest, Üllői út 145.) bemutatott engesztelő szentmise után, a templom kolumbáriumába helyezzük a boldog feltámadásig.Elhunyt testvérünk 1931. április 27-én született Budapesten. 1948. szeptember 15-én tett egyszerű fogadalmat a Domonkos Rendben. A szerzetesrendek feloszlatása után a Kőbányai Gyógyszerárugyárban, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Honvédelmi Tanszékén és Kórélettani Intézetében valamint a Testnevelési Egyetemen dolgozott gondnoki, orvosírnoki és asszisztensi munkakörökben, egészen nyugdíjba vonulásáig. Örökfogadalmát 1959. június 10-én tette le. Titokban szentelték pappá Zsámbékon 1959. november 21-én. Évtizedeken keresztül a rejtettségben végzett lelkipásztori tevékenységet, s amikor a lehetőségek engedték, bekapcsolódott a budapesti plébániák életébe, különösen is a külső-ferencvárosi Szent Kereszt Plébánián, amelynek területén a Rendben töltött néhány esztendőn kívül egész életében lakott. Szívügye volt a betegek lelkipásztori gondozása, a hivatások támogatása és a világiak bevonása az Egyház életébe. A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend chevalier-ja volt. 1989 után részt vett az újjáalakult budapesti rendház tevékenységében, és néhány évig a székesfehérvári világi domonkos közösség asszisztenseként működött.

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat a Te igéd szerint békességben.”
(Lk 2, 29)

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA