Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
E-mail: szentkeresztbp@gmail.com

  A TEMPLOM TÖRTÉNETE

ELŐZMÉNYEK

A XX. század elején hatalmas lendülettel fejlődött Magyarország fővárosa. Gyarapodott lakóinak száma, a katolikus hívők tábora. Új templomok épültek.
Külső-Ferencvárosban 1920 nyarán indult meg az egyházi élet. Ekkor még nem volt lehetőség önálló plébánia alakulására, de már kezdettől fogva meg volt egy állandó kápolna építésének igénye. Rendezvények bevételeiből, gyűjtésekből befolyó pénzből megkezdték a téglavásárlást is e célra.
A Kisegítő Kápolna Egyesület helyi szervezete 1921-ben alakul meg, és azzal kap nagy lendületet, hogy a Kápolna Egyesület országos főtitkára, Dr. Rónaszéki Trux Jenő, aki később a külsőferencvárosi egyházközség első világi elnöke is lesz, bekapcsolódik a helyi munkába. Először a Gyáli úti iskola tornatermében nyílik lehetőség szentmise bemutatására.
Az önálló plébániai élet 1924 elején indult meg Farda Adolf plébános vezetésével. Június 15-én megalakult az egyházközség. A gyorsan fejlődő, új egyházközség legfőbb törekvése az istentiszteletek számára állandó helyiség, valamint papi lakás biztosítása volt. Ezt az egykori Mária Valéria telepi IV. tartalék kórház tégla barakkjának megszerzése tette lehetővé. A szegényesen kialakított kis kápolnában 1925. szeptember 6-án tartották meg az első szentmisét. A szertartást dr. Mészáros János érseki helytartó végezte, aki egyben meg is áldotta a kápolnát.

TEMPLOM ALAPÍTÁSA

A kápolna rendbehozatalával, belső berendezésének megteremtésével egyidejűleg tovább folytak az erőfeszítések az új plébánia templom felépítéséért. Végül az egyházközség által összegyűjtött pénzből és a Székesfőváros jelentős hozzájárulásával, a költségek háromnegyed részének biztosításával 350.000 pengőből felépülhetett a Szent Kereszt templom.
Az Ecseri út és az Üllői út kereszteződésénél fekvő saroktelken 1929. október 13-án elhelyezték az alapító okiratot az alapkőletétele alkalmával.
Dr. Fábián Gáspár műépítész által tervezett 573 m2 alapterületű új templom 1930-ban el is készült. A 2000 fő befogadására alkalmas épületet 1930. szeptember 14-én Serédi Jusztinián hercegprímás szentelte fel, a templom titulusának: a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén.
A toronyóra kör alakú számlapjai mindig ugyanazt az időt mutatták, mert óraszerkezetük sohasem volt. A templom két harangját 1930. szeptember 7-én szentelték fel.
1950-ben vette meg az egyházközség az államosításkor felszámolt Széchenyi-hegyi Isteni szeretet lányai zárda orgonáját a templom számára. Az orgonát 1930-ban a pécsi Angster Gyár készítette.

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA