Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

P. Henri Boulad SJ:

A keresztény Isten misztériuma és az iszlám


A keresztény Isten megbotránkoztatja az iszlámot. Az iszlámnak a kereszténység három központi misztériumával van problémája, ezek: a Szentháromság, a megtestesülés és a Feltámadás misztériuma. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a lényeggel kapcsolatban van egyfajta visszautasítás, értetlenség. A kereszténység és  az iszlám közötti vita lényegében megegyezik a kereszténység és a judaizmus közötti vitával. Jézus üzenetét elvette korának zsidósága. Felfedezhetjük, hogy ma az iszlám a judaizmus egyfajta továbbélése. A kereszténység eredetileg két irányzatra oszlott: az egyik Szent Jakab útmutatása, akit az Úr testvérének hívtak, mert kétségtelenül rokona volt Jézusnak. A másik irányzat Szent Pált követte. Ez a két irányzat összeütközésbe került egymással a kereszténység hajnalán. Az első irányzat, a zsidó-keresztény, azt akarta, hogy minden Krisztus hívő szó szerint kövesse a mózesi törvényeket, megmaradva a krisztusi hitben, de követve az ószövetségi előírásokat, különösen a körülmetélést. A másik, a páli kereszténység, azt kívánta, hogy a hívek hagyják el a mózesi törvényeket, és egyedül a krisztusi hithez kötődjenek. Ezt az áramlatot Szent Pál két alapvető levelében fejti ki: a rómaiakhoz és a galatákhoz írott levélben. Ennek az összeütközésnek a feloldására hívták össze az első keresztény zsinatot: a jeruzsálemi zsinatot, amelyen végül Szent Péter a páli irányzat mellett döntött, de jóváhagyva Jakabot is. A jakabi irányzat Jeruzsálemre koncentrált, a páli pedig Antióchiára, ahol először nevezték keresztényeknek Jézus követőit. A páli kereszténység mindenütt elterjedt és óriási jelentőségre tett szert, a zsidókeresztény pedig marginalizálódott, egyrészt a páli egyház által, másrészt a zsinagóga, tehát a zsidóság által. És ezek a zsidó-keresztények elvándoroltak Arábia (ma Szaúd-Arábia) felé, amely Mohamedet is befolyásolta, aki így nem a nyugati kereszténységgel találkozott, hanem a Jakab féle különleges judaista irányzattal, az úgynevezett nazarénus kereszténységgel. Innen származnak a Korán és az iszlám zsidó vonásai, mindazzal az alapvető visszautasítással és elvetéssel, amelyet a kereszténységgel szemben tanúsított.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA