Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

  Az árkot ugró legényke


Volt egyszer egy juhász, aki a havasokon őrizgette a nyáját. Egyszer csak gyereksírást hallott a bokorból. Ment közelebb, hát egy csóró gyerekecske volt rongyokba összecsomagolva, és oda letéve. Felvette a juhász azt a rongycsomót, nézegette.
-    Se feleségem nincs, se senkim, mit csináljak most ezzel a gyermekkel? No, ha már megkaptam, nem hagyom itt, felnevelem.
Elvitte a kalibájába, adott neki sajtot, juhtejet. Addig nevelgette, addig nevelgette, hogy szép szál legényke kerekedett ki belőle.
Amikor nagyobbacska lett a legényke, az öreg juhász mindenre megtanította: a füvek titkára, a fából mit lehet faragni, hogy kell sajtot készíteni. Csak egyre nem tanította meg: hogy kell imádkozni. Mondogatta a juhász örökké, hogy „Jaj, Istenem, segíts meg!”, de hogy ki az az Isten, ki az a Jóisten, a legényke sose tudta.
Gondolta magában, hogy annyit segít a Jóisten, hát valamit ő is kéne neki adjon. Mikor aztán a bárányokat hajtotta hazafelé, minden áldott nap átugrott egy árkot.
-    No, ez a Jóistené.
El-elnézte a Jóisten az égből, nagyon tetszett neki a legényke imája, még el is mosolyodott.
Mondta az angyaloknak:
-    Írjátok fel a nagykönyvbe, hogy én ezt a legénykét megsegítem, ha egyszer bajba kerül.
Telt-múlt az idő, a juhász nagyon megöregedett, legyengült.
Azt mondta a legénykének:
-    Édes fiam, házasodj meg! Lesz feleséged, gyermekeid, nyugodtan halok meg én is.
-    Megházasodnék, de kit vegyek el? A faluba nemigen járogatok, nem ismerek senkit.
-    Hallod-e, édes fiam, ha érik a málna, a földieper a hegyoldalban, járnak ide leányok. Lesd meg őket egyszer, lopd el a legszebbet!
Úgy is tett a legény. Mikor érett a málna, az eper, a szeder, valami kacagást, beszélgetést hallott. Húzódik közelebb, s látja, hogy le vannak téve a kosárkáik. Odaugrott hamar a legény, elragadta egynek a kosárkáját. Futott, ahogy tudott, a leány meg utána.
-    Állj meg, add vissza a kosárkámat! Mostohaanyám van, ha hazamegyek, megver.
-    Gyere csak utánam! – csalogatta a legény.
Elcsalogatta a kalibáig. Ott azt mondja neki:
-    Én is árva legény vagyok, te is árva leány vagy, légy a feleségem!
A leánynak is erősen tetszett a legény, hát hamar megesküdtek, és éltek, ahogy tudtak. De annyi gyermekük lett, hogy azt sem tudták néha, melyiknek mi a neve. Nem zúgolódtak mégsem, hanem éltek békességben.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA