Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
friss hírek, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

XVI. Benedek pápa üzenete a tömegtájékoztatás 44. világnapjára


„A pap és a lelkipásztori szolgálat a digitális világban:
az új kommunikációs eszközök az Ige szolgálatában”
(2010. május 16.)

Kedves Testvéreim!

A most következő tömegtájékoztatási világnap témája – „A pap és a lelkipásztori szolgálat a digitális világban: az új kommunikációs eszközök az Ige szolgálatában” – igen jól kapcsolódik a papság évéhez, és egy széleskörű, ugyanakkor kényes lelkipásztori területet helyez előtérbe, a kommunikáció és a digitális világ területét, mely új lehetőségeket kínál a pap számára az Ige szolgálatának gyakorlásához. A modern kommunikációs eszközök már jó ideje a mindennapi eszközeink közé tartoznak, az egyházi közösségek ezeken keresztül is megjelennek és kapcsolatot teremtenek a területükön élőkkel, és gyakran ezek segítségével folytatnak szélesebb körű párbeszédet. Azonban ezeknek az eszközöknek a közelmúltban történt robbanásszerű elterjedése és jelentős hatása miatt egyre fontosabb és hasznosabb a papi szolgálatban való használatuk.

A pap elsődleges feladata, hogy Krisztust hirdesse, Isten testté lett Igéjét, és a szentségeken keresztül közvetítse azt a sokoldalú isteni kegyelmet, amely az üdvösséget hordozza. Az Ige által egybegyűjtve, az egyház annak a közösségnek a jele és eszköze, amelyet Isten hoz létre az emberrel, és minden pap arra hivatott, hogy ezt a közösséget építse Benne és Vele. Ebben áll a papi küldetés legfőbb méltósága és szépsége, s kiváltságos módon valósul meg benne Pál apostol megállapítása: „Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki benne hisz. … Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek?” (Róm 10, 11.13-15).

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA